• Trịnh Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0382815186
  • Email:
   ttoanh.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976642217
  • Email:
   ntdien.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935943516
  • Email:
   ngocanh.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Vũ Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0384330893
  • Email:
   vtduyen.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Phạm Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985496242
  • Email:
   phamle.810@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0367843068
  • Email:
   ntha.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Nguyễn Thị Miên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0394580801
  • Email:
   ntmien.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nhẹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0335756907
  • Email:
   ntnhe.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0389984770
  • Email:
   nguyenvandtk@gmail.com
 • Bùi Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978504423
  • Email:
   btthanh.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984526337
  • Email:
   nhthuong.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Võ Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0349775434
  • Email:
   vthong.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Lê Song Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0818759899
  • Email:
   songhuong.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Võ Thị Xuân Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913446288
  • Email:
   xuanphuong.leloi@kontumcity.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 41
Tháng 12 : 13
Năm 2022 : 5.008