• Nguyễn Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935943516
  • Email:
   ngocanh.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Phạm Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985496242
  • Email:
   phamle.810@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0367843068
  • Email:
   ntha.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Võ Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0349775434
  • Email:
   vthong.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Võ Thị Xuân Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913446288
  • Email:
   xuanphuong.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Huỳnh Ngô Vy Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0906451047
  • Email:
   vyvuong.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Lê Thị Kim Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0937031279
  • Email:
   kimduyen.leloi@kontumcity.edu.vn
 • Bùi Gia Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0385750002
  • Email:
   giatrung.leloi@kontumcity.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 41
Tháng 12 : 13
Năm 2022 : 5.008