Hôi thi văn nghệ chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11