Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum tổ chức Liên hoan Cồng chiêng- Múa xoang và thi trang phục dân tộc thiểu số cho học sinh lần thứ VI. Liên trường phường Lê Lợi cũng đã có bài thi vô cùng đặc sắc và ấn tượng đậm đà bản sắc tây nguyên!


Tác giả: Trịnh Oanh
Nguồn: Lê Lợi